OPIS

Atlas roślin
Autor: Aleksandra Halarewicz
Kod kreskowy: 9788378454700
ISBN: 978-83-7845-470-0
Oprawa: twarda
Liczba stron: 192
Format: 165 x 240 mm
Cena: 29,95 zł

W książce zamieszczono opisy i fotografie 160 gatunków roślin zielnych i 40 gatunków drzew i krzewów. Są to zarówno gatunki bardzo pospolite, jak i rzadkie, a nawet ginące, objęte częściową lub całkowitą ochroną gatunkową. Podstawowym kryterium doboru było uwzględnienie wyłącznie roślin kwiatowych, dziko rosnących i należących do różnych rodzin botanicznych. Fotografie roślin zielnych wraz z towarzyszącymi im opisami zostały uporządkowane według najbardziej widocznej z cech – barwy kwiatów. Zdjęciom towarzyszą szczegółowe opisy botaniczne.